• Filtre pels emails llegits, que s'han etiquetat i de fa més de 3 dies:  Coincideix: label:read has:userlabels older_than:3dFes el següent: Omet la Safata d'entrada, Aplica l...
  • SMTP de gmail

    10-01-2024 16:34:28
    https://nira.com/g-suite-smtp-settings/ https://apps.google.com/supportwidget/articlehome?hl=en&article_url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fa%2Fanswer%2F2956491%3Fhl%3Den&assistant_id=generic-unu&product_context=2956491&p...